Charoensin Hospital HOME

รพ.เจริญศิลป์ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ ด้วยรักเหนือรัก สู่โรงพยาบาลคุณธรรมถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 63 พรรษา ปีงบประมาณ 2561 ร่วมฟังเทศนาและสนทนาธรรม ณ ห้องประชุมญาติกา รพ.เจริญศิลป์ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่สนใจประนอมหนี้กับธนาคารออมสิน และเชิญเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้ารับฟังและยื่นคำขอประนอมหนี้ต่อธนาคารออมสิน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณห้องประชุมอิทนิล สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสกลนคร เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

จัดซื้อจัดจ้าง

sell-420x140

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ตารางการให้บริการ

วัน\เวลา 08.00-12.00 13.00-16.00
จันทร์ คลินิกโรคหัวใจ/คลินิกหอบหืด/ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
อังคาร คลีนิกคอพอก/คลินิกลมชัก/คลินิกจิตเวช/คลินิกฝากครรภ์/ตรวจโรคทั่วไป ฝากครรภ์(พบแพทย์เพืออัลตราซาวด์)/ตรวจโรคทั่วไป
พุธ คลินิกความดันโลหิตสูง/ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
พฤหัสบดี คลินิกเบาหวาน/ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
ศุกร์ คลินิกเบาหวาน/ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป

ให้บริการ

คลีนิก

คลีนิกเบาหวาน

คลีนิกความดัน

คลีนิกวาร์ฟาริน

คลีนิกสายสัมพันธ์ 

คลีนิกสู่ชีวิตใหม่

คลีนิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง

คลีนิกวัณโรค

ส่งเสริมสุขภาพ

ฉีดวัคซีน

ฝากครรภ์

ให้คำปรึกษา

วางแผนครอบครัว

บริการนอกเวลา

กายภาพบำบัด

      -อังคาร,พฤหัสบดี  16.01 - 20.00 น.

      -เสาร์  08.00 - 16.00 น.

ทันตกรรม

      -อังคาร,พฤหัสบดี  16.01 - 20.00 น.

      -เสาร์  08.00 - 16.00 น.

แพทย์แผนไทย

      -อังคาร,พฤหัสบดี  16.01 - 20.00 น.

      -เสาร์  08.00 - 16.00 น.

งานบริการผู้ป่วยนอก
งานผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.)
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
งานอุบัติเหตุฉิกเฉิน ให้บริการผู้ป่วย ที่มีอาการฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง มีรถ EMS เตรียมพร้อมออกช่วยเหลือ ภายในเขตอำเภอเจริญศิลป์ โทร 1669 หรือสายด่วนที่เบอร์ 042-709120
งานเภสัชกรรมชุมชน
ให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการใช้ยาให้ถูกต้อง ยาอันตราย ที่ไม่ควรใช้ และผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยาแต่ละประเภท
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
ให้คำปรึกษา ตรวจรักษา พร้อมออกชุมชนเชิงรุก ให้ความรู้ ที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้มารับบริการในเขต ตำบลเจริญศิลป์ อย่างเข้าถึงและเป็นมิตร

บทความภายในโรงพยาบาล