แผนจัดจ้างซ่อมแซมรั้วรอบโรงพยาบาลเจริญศิลป์ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2564 วงเงินระดับหน่วยงานร้อยละ 70 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

1 2