ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน สำหรับ รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก (งบค่าบริการฯร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีคัดเลือก งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับเขตร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2562

1 2 3 4 14