ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมา ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ประกาศผลการปฏิบัติงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อด้วยเงินบำรุง รพ.เจริญศิลป์

1 2 3 4