รายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

เผยแพร่ข้อสั่งการและแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ข้อ 14 การยืมพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดส่งยาถึงบ้านสำหรับผู้ป่วย สิทธิ์บัตรทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างด้วยเงินบำรุง รพ.เจริญศิลป์

1 2 3 291