ขอความร่วมมือในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562