ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์ CMS (ระบบจัดการข้อมูลเพื่อใช้งานทางการแพทย์) จำนวน 1 ชุด โดยใช้เงินบำรุง รพ.เจริญศิลป์

ประกาศผู้ชนะชุดอุปกรณ์ CMS