วิธีการสร้างGoogle Form

ในการทำงานบางครั้งเราจำเป็นต้องการข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงต่างๆ โดยให้มีรูปแบบเหมือนกัน แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะเราจะได้คำตอบที่ง่ายกว่าการสร้างแบบสอบถามที่เป็นกระดาษ ;วันนี้google ได้ช่วยให้เราทำงานนี้ง่ายกว่าเดิมโดยใช้ความสามารถของgoogle Form วิธีการนั้นมาดูกัน ก่อนอื่นต้องมีGMAILก่อนนครับ สมัครแล้วสามารุสร้างได้ด้วยตัวเองตามเอกสารนี้นะครับ

ตัวอย่างที่ใช้google form ทำ https://sites.google.com/view/meetingroombooking/home

ซ่อมฐานข้อมูลMysql

การตรวจสอบและซ่อมแซม Databases บน Windows และ Linux

mysqlcheck -u “user” -p –auto-repair –all-database
ตรวจสอบและซ่อมแซม Database ทั้งหมด

ถ้า Databses เป็น myisam สามารถใช้คำสั่งนี้ โดยตรงกับไฟล์ตารางในฐานได้

#myisamchk -r *.MYI
ตรวจสอบตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล

กรณีที่ต้องการตรวจสอบและซ่อมแซมเฉพาะบางตาราง
mysql -p
use db_name;
#ตรวจสอบตารางที่ต้องการ
check table table_name;
#ซ่อมตารางที่ต้องการ
repair table table_name;

การสำรองฐานข้อมูลMysql

วิธี Backup และ Restore ฐานข้อมูล Mysql ด้วย Command line วิธีสำรองฐานข้อมูล Mysql และ วิธีนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ใหม่ (Import)

วิธีสำรองฐานข้อมูล Mysql (ฺBackup)

– การสำรองฐานข้อมูล ด้วย Command line เหมาะสำหรับการสำรองฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วย phpMyAdmin
– mysqldump เป็นโปรแกรมสำหรับทำหน้าที่สำรองฐานข้อมูล mysql เมื่อเราติดตั้ง Mysql Server ก็จะได้มันมาด้วย มาดูวิธีใช้ mysqldump ก่อนอื่นให้เข้าหน้าจอ Command Prompt ให้เรียบร้อยก่อน
รูปแบบในการสำรองฐานข้อมูล

$ mysqldump –opt -u [uname] -p[pass] [dbname] > [backupfile.sql

โดยที่
[uname] คือชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล
[pass] คือรหัสผ่านของชื่อผู้ใช้งารฐานข้อมูล
[dbname] คือชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล
[backupfile.sql] คือชื่อไฟล์ที่ต้องการ
–opt คือ option ของการสำรองฐานข้อมูลเช่น การกำหนดเรื่องภาษา, เวอร์ชั่น
ตัวอย่างการใช้งาน

– การสำรองฐานข้อมูล mindphp ทั้งก้อน

$ mysqldump -u root -p mindphp > mindphp_backup.sql
จากตัวอย่าง หมายความว่า ใช้ user root ในการสำรองฐานข้อมูลที่ชื่อ mindphp เก็บไว้ใน ไฟล์ mindphp_backup.sql

– การสำรองฐานข้อมูล mindphp เฉพาะ บางตาราง
$ mysqldump -u root -p mindphp tb_users tb_tutorials > mindphp_sametable_backup.sql

– การสำรองฐานข้อมูลหลายๆ ก้อนพร้อมกัน
$ mysqldump -u root -p –databases db1 db2 db3 > dbs_backup.sql

– การสำรองฐานข้อมูลทุกก้อนในคำสั่งเดียว
$ mysqldump -u root -p –all-databases > alldb_backup.sql

– การสำรองฐานข้อมูลพร้อมทั้งบีบอัดไฟล์ที่ได้
$ mysqldump -u [uname] -p[pass] [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]

ตัวอย่าง option ในการสำรองฐานข้อมูล
–add-drop-table: บอกให้ mysqldump เพิ่มคำสั่ง DROP TABLE ก่อนคำสั่ง CREATE TABLE เพื่อให้เวลาเรา restore ฐานข้อมูลกลับถ้า ถ้ามีตารางเดิมอยู่มันจะลบตารางเดิมออกก่อนแล้วสร้างตารางให้ใหม่พร้อมทั้งเอาข้อมูใส่ให้ที่ตารางนั้น

–no-data: เป็นการสำรองฐานข้อมูลเฉพาะโครงสร้างฐานข้อมูล โดยไม่ได้เอาข้อมูลมาด้วย

–add-locks: เป็นการเพิ่มคำสั่ง LOCK TABLES และ UNLOCK TABLES ตอนที่เรา backup restore

การ Restore หรือ การ Import ข้อมูลที่สำรองไว้นำกลับมาใช้ใหม่

$ mysql -u [uname] -p[pass] [mindphp] < [mindphp_backupfile.sql]
จากตัวอย่างคำสั่ง หมายความว่า เราจะ import ไฟล์ mindphp_backupfile.sql กลับไปที่ฐานข้อมูลที่ชื่อ mindphp

ลบตาราง log ในฐาน HosxP

ลบตาราง log (ใช้เมื่อจำเป็นจริงๆ เก็บไว้ 1 ปีน่าจะพอนะ เผื่อต้องการเพิ่มพื่้นที่ของ Hardisk)

มีขั้นตอนดังนี้

Tools –> SQL Query –> Copy คำสั่งทีละคำสั่ง –> Execute –>OK

 

DELETE FROM vn_stat_log WHERE log_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE vn_stat_log;
DELETE FROM replicate_log WHERE event_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -365 DAY);
OPTIMIZE TABLE replicate_log;
DELETE FROM ksklog WHERE logtime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR) or modifytype =’fail’ ;
OPTIMIZE TABLE ksklog;
DELETE FROM opitemrece_log WHERE event_date_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -2 YEAR) ;
OPTIMIZE TABLE opitemrece_log;
DELETE FROM patient_log WHERE log_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR) ;
OPTIMIZE TABLE patient_log;
DELETE FROM lab_entry_log WHERE log_date_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE lab_entry_log;
DELETE FROM opitemrece_finance_log WHERE log_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE opitemrece_finance_log;
DELETE FROM report_access_log WHERE access_date_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE report_access_log;
DELETE FROM patient_emr_log WHERE access_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE patient_emr_log;
DELETE FROM rx_operator_log WHERE log_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE rx_operator_log;
DELETE FROM pttype_log WHERE change_date_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE pttype_log;
DELETE FROM lab_access_log WHERE log_date_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE lab_access_log;
DELETE FROM hosxp_chat_log WHERE chat_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE hosxp_chat_log;
DELETE FROM ipt_cancel_log WHERE cancel_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE ipt_cancel_log;
DELETE FROM ipt_chart_location_log WHERE log_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE ipt_chart_location_log;
DELETE FROM system_backup_log WHERE backup_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE system_backup_log;
DELETE FROM ipt_diagnosis_log WHERE ipt_diagnosis_log_date < DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE ipt_diagnosis_log;
DELETE FROM opdcard_print_log WHERE print_date < DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE opdcard_print_log;

การติดตั้ง Tool ส่งออก 43 แฟ้ม (Tool แยก)

[แนะนำ] การติดตั้ง Tool ส่งออก 43 แฟ้ม (Tool แยก)

การติดตั้งโปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม Tool 43 File Export

1.ดาวน์โหลด โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม [คลิก]
เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ทำการติดตั้ง
ดับเบิ้ลคลิก ->> 
3.เมื่อทำการติดตั้ง เรียบร้อยแล้ว จะมี icon ปรากฏที่หน้า Desktop ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าใช้งานได้เลย
4.เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว ให้เลือก การเชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล HOSxP / HOSxP_PCU และให้ Login เข้าใช้งานได้เลย (ใช้ user / pass เดียวกับการเข้า HOSxP / HOSxP_PCU)

เมื่อ Login เข้าใช้งานแล้ว ให้เอาเครื่องหมาย [/] ออกจาก mysql local processing ดังรูปที่ 4

เมื่อส่งออกสำเร็จ ก็จะมีหน้าต่าง สรุปผลการส่งออก 43 แฟ้ม ออกมาให้เราได้ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละแฟ้มได้ เบื้องต้น

ไวรัสเรียกค่าไถ่อีกตัวหนึ่ง เตือนสำหรับงานเอกสารวิจัยโดยเฉพาะ

jaff
นักโจมตีที่อยู่เบื้องหลังภัยร้ายที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ค้นภายใต้แรนซั่มแวร์ที่ชื่อว่า Locky และ Bart ได้กลับมาอีกรอบด้วยมัลแวร์ตัวใหม่ที่มีความสามารถเหลือล้น ชื่อว่า Jaff ที่หากใครโดนมันเข้ารหัสแล้วล่ะก็ ! ต้องเสียเงินค่าไถ่สูงถึง 3,700 เหรียญฯ คิดเป็นเงินไทยก็เกือบๆ 1.3 แสนบาท

ความเหมือนของมันกับพี่ใหญ่ทั้งสองก็คือ Jaff จะกระจายตัวเองผ่านทางสแปมเมล์ ที่ส่งมาโดยตัว Necures บอตเน็ต โดยในรายงานของ Malwarebytes บอกว่า Necurs นั้นตรวจพบครั้งแรกในปี 2012 และเป็นบอตเน็ตที่ยังอยู่ยั้งยืนยงมาอย่างยาวนานในทุกวันนี้

ซึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นักวิจัยจากทาง IBM Security บอกว่า Necurs นั้นเป็นตัวการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 6 ล้านเครื่องนั้นติดเชื้อ และยังคงส่งแบทช์อีเมล์นับล้านในแต่ละครั้งอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวการร้ายที่ทำการส่งพวกมัลแวร์ประเภทโทรจันและแรนซั่มแวร์เลยแหล่ะ

อีเมล์ที่ทางนักวิจัยตรวจพบนั้น มันเหมือนการเลียนแบบการส่งเมล์ที่ทำขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากเครื่องพิมพ์ โดยหัวข้อเรื่องก็เป็นคำง่ายๆ เช่น Copy, Doucment, Scan, File หรือ PDF ต่อด้วยหมายเลขที่มีการสุ่ม

สมมติไฟล์ PDF ที่แนบมานั้นเรียกว่า nm.pdf ก็จะมีเอกสาร Word ฝังลงมากับมัน และเจ้าเอกสารตัวที่สองนี้เองที่มีมาโครตร้ายกาจ แอบติดมาและเก็บคำสั่งบางอย่าง สำหรับปฏิบัติการเมื่อผู้ใช้คลิกมัน ซึ่งหากมาโครตัวนี้รัน มันก็จะทำการดาวน์โหลดแรนซั่มแวร์ Jaff ลงมาทันที และแน่นอนมันก็จะเริ่มทำการเข้ารหัสไฟล์ที่ตรงกับลิสต์ของไฟล์นามสกุลที่มันวางเอาไว้ และเมื่อติดแล้วก็จะเห็นว่าจะมีนามสกุล .jaff ต่อท้าย

จากนั้นแรนซั่มแวร์มันจะสร้างไฟล์ขึ้นมาสองอัน พร้อมด้วยข้อมูลขั้นตอนสำหรับเหยื่อ ในการจ่ายเงินเป็นแบบ บิตคอยน์ เพื่อที่จะแลกตัวถอดรหัสไป ซึ่งพอร์ทัลของการจ่ายเงินนั้นถูกโฮสต์อยู่บนเครือข่าย Tor และเป็นพอร์ทัลที่ถูกใช้โดย Bart แรนซั่มแวร์ด้วย นี่จึงทำให้เห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ลึกๆ ระหว่างแรนซั่มแวร์สองตัวนี้ โดยพบว่าค่าไถ่ไฟล์นี้สูงถึง 2 บิตคอยน์หรือคิดเป็นเงิน 3,700 เหรียญฯ

ที่มา : http://www.pcworld.com/article/3196482/security/new-ransomware-jaff-demands-3700-payments.html

แจ้งเตือนระวังไวรัสเข้ารหัสระบาดหนัก อย่ากดรับอะไรมั่วๆ โดยเฉพาะเอกสารที่ส่งมากับเมลของท่าน

เตรียมพร้อมรับมือ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี ข้อความไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

สิ่งที่ SysAdmin ต้องทำโดยด่วนในขณะนี้ เพื่อป้องกัน #มัลแวร์เรียกค่าไถ่#WannaCrypt ที่สร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกในขณะนี้

* ท่านที่ดูแลห้องแล็ปคอมฯ หรือดูแลศูนย์สารสนเทศองค์กรที่ใช้ Windows XP, 7, 8, 10 หรือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Win server 2003, 2008, 2012, 2016 #รีบอัปเดทโดยด่วนก่อนจะโดนมัลแวร์ยึดเครื่องทั้งองค์กร จะเป็นเหตุให้แก้ปัญหายากกว่านี้มากมาย

>> ลิ้งอัปเดทแพตช์ระบบ Windows
Link1: https://technet.microsoft.com/…/libr…/security/ms17-010.aspx
Link2 : https://blogs.technet.microsoft.com/…/customer-guidance-fo…/

หมายเหตุ
ในกรณีที่กลัวอัปเดทไม่ทัน หรือมีทีมงานไอทีจำกัด ให้ปิดการใช้งาน SMB ไปก่อน (โดยเฉพาะเครื่องที่ระบบเป็น Windows XP สำคัญมาก)

ขั้นตอน
วิธีที่ 1
1. คลิกที่ Start > Control Panel > Program and Features > Turn Windows features on or off
[ ] SMB 1.0/CIFS File Sharing Support (ยกเลิก / )
2. คลิกปุ่ม OK

วิธีที่ 2
1. ปิดพอร์ต TCP/UDP SMB หมายเลข 135-139 และ 445 (ที่ firewall)

————————
กรณีไม่ทำการแก้ไขเครื่องสุ่มเสี่ยงต่อการที่มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCrypt เจาะเข้าระบบจากรูรั่วของ windows ทีไม่อัปเดทแพตช์
———————–
ลิงค์ตรวจสอบการแพร่กระจายของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCrypt
Link1: https://intel.malwaretech.com/botnet/wcrypt

Link2: https://intel.malwaretech.com/WannaCrypt.html
———————

> ฟอร์แมตไฟล์ที่จะถูกเข้ารหัส เปลี่ยนเป็นนามสกุล .WCRY
.lay6
.sqlite3
.sqlitedb
.accdb
.java
.class
.mpeg
.djvu
.tiff
.backup
.vmdk
.sldm
.sldx
.potm
.potx
.ppam
.ppsx
.ppsm
.pptm
.xltm
.xltx
.xlsb
.xlsm
.dotx
.dotm
.docm
.docb
.jpeg
.onetoc2
.vsdx
.pptx
.xlsx
.docx

อ่านต่อได้ที่ http://www.cyberswachhtakendra.gov.in/…/wannacry_ransomware…

หมายเหตุ2
WannaCrypt นับเป็นภัยอันตรายที่ส่งผลต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกพร้อมๆ กันเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียว ระวังข้อมูลองค์กร ข้อมูลตนเอง และระวังตัวด้วยนะครับ จริงๆ พนักทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน คนละม้ายคนละมือ อย่าฝากความหวังไว้ที่ SysAdmin หรือไอทีเพียงอย่างเดียว เห็นใจคนทำงานสายนี้จริงๆ

ขอให้สนุกกับการทำงาน การแก้ปัญหา ตัดเน็ตเวิร์ค และปิดการทำงานของ SMB1 บนระบบ Windows เช้าวันจันทร์นี้ (15 May 2017)อย่าลืมออกประกาศไปถึงพนักงานทุกคนด้วย มันไม่ช่ายเรื่องเล่นๆ เรื่องใหญ่มากกกกกก อย่าวัวหายแล้วล้อมคอก 🙂

#DrArnutTips

การโหลด Video หรือ Music ใน Youtube ง่ายๆ

การโหลด Video  หรือ Music ใน Youtube ง่ายๆๆ

เช่น https://www.youtube.com/watch?v=H1uDaVYrAJM ถ้าโหลดวิดีโอ ก็เพิ่ม SS ใส่หน้า Youtube
ยกตัวอย่าง  https://www.ssyoutube.com/watch?v=H1uDaVYrAJMโหลดเพลง https://www.youtube.com/watch?v=H1uDaVYrAJM  ก็เพิ่ม to หลัง Youtube
ยกตัวอย่าง https://www.youtubeto.com/watch?v=H1uDaVYrAJM

การตั้งFontให้เอกสารในอนาคต แก้ไขปัญหาFont ไม่เหมือนกันในเอกสาร

การตั้งFONT ให้เอกสารในอนาคต

ท่านเคยไหมเวลาเราเปิดโปรแกรม MS word ขึ้นมาแล้วแทนที่เราจะได้พิมพ์เอกสารแล้วได้Fontที่ต้องการเลยกลับ ต้องไปแก้ไขตัวอักษรให้เป็นแบบที่เราต้องการอีกครั้ง วันนี้เรามีวิธีการเซ็ตค่าให้font นั้นเป็นเอกสารเริ่มต้นตลอดกาลเลยมาดูวิธีกัน 1. เปิดโปรแกรมMS word ขึ้นมา แล้วทำการเลือกแบบและขนาดที่เราต้องการ ในที่นี้ผมเซ็ตค่าเป็น TH SarabunPSK ขนาด 16

2. กดปุ่มนี้ แล้วจะแสดงหน้าต่างให้เลือกแล้วเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

3. เลือกเอกสารทั้งหมดที่มีพื้นฐานบนแม่แบบปกติ… แล้วก็ ตกลงเลยครับ

4. จากนั้นเอกสารครั้งต่อไปจะเป็นfontที่้เราเลือกไว้แบบน่าอัศจรรย์เลยครับลองเปิดดูนะครับ

“ท่านั่ง” พิชิตอาการปวดเมื่อย

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ,สสส.

 

“ท่านั่ง” พิชิตอาการปวดเมื่อย thaihealth

รู้ไหมว่า อาการปวดหลังเพราะนั่งนาน มีสาเหตุสำคัญมาจาก การนั่งที่ “ผิดท่า” อาทิ

           การนั่งเอนพิงพนักโดยเว้นที่ว่างระหว่างสะโพกกับพนักพิง ส่งผลให้กระดูกสันหลังช่วงล่างงอเป็นทรงโค้ง   การนั่งหลังค่อม นั่งห่อไหล่ ทำให้กล้ามเนื้อต้นคอ สะบัก เมื่อย เกร็งอยู่ตลอดเวลา  กรณีมีการใช้งานอุปกรณ์ประเภทจอภาพประเภทต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ แสงจากหน้าจออาจมีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ การจับเมาส์ด้วยท่าทางที่ผิดธรรมชาติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานๆ หรือการเล่นมือถือในท่าเดิมซ้ำๆ อาจส่งผลร้ายแรงไปถึงขั้น อาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อกดทับเส้นประสาท หรือเส้นเอ็นอักเสบ เกิดพังผืดยึด นิ้วล็อก หรือข้อมือล็อกได้

สำหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ชอบนั่งท่าเดิมๆ ติดกันวันละหลายๆ ชั่วโมง สามารถปกป้องสุขภาพของตนเอง ด้วยท่านั่งที่ถูกต้องได้ ดังนี้

          1. นั่งหลังตรง นั่งให้เต็มก้นคือหลังตรงชิดขอบด้านในของเก้าอี้ การนั่งพิงพนัก ช่วยเรื่องการจัดระเบียบหลัง ทำให้หลังตรงโดยอัตโนมัติตามแนวของพนักพิง แต่ถ้าไม่ได้นั่งพิงพนัก ต้องพยายามฝึกนั่งหลังตรงตลอดเวลา

          2. ยืดไหล่ ตั้งคอตรง

          3. หากที่นั่งของเก้าอี้ลึกเกิน อาจจะหาหมอนหนุน เพื่อช่วยให้หลังตรงได้

          4. ควรเลือกขนาดของโต๊ะและเก้าอี้ให้เหมาะสมพอดีกับสรีระ สะโพกและขาต้องตั้งฉากกัน

          5. หากเก้าอี้สูงเกินไปและปรับระดับไม่ได้ ควรหาม้านั่งตัวเล็กไว้ใต้โต๊ะเพื่อวางเท้า

         6. ปรับระดับจอภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ให้อยู่ในระดับสายตา

         7. จอภาพ ควรห่างจากตา 12-18 นิ้ว

         8. แป้นคีย์บอร์ดควรอยู่ในระดับข้อศอกและข้อมือ

         9. ใช้เมาส์โดยพักข้อศอกบนที่รองแขน และสามารถเคลื่อนไหวได้แบบไม่จำกัดพื้นที่ 

           และนอกจากนี้ ควรกะพริบตาบ่อยๆ ขณะใช้คอมพิวเตอร์หรือมองหน้าจอมือถือ เปลี่ยนอิริยาบถ ลุกเดิน และละสายตาจากจอคอมพิวเตอร์และมือถือทุก 45 นาที รวมถึงออกกำลังกายเป็นประจำ เพียงแค่นี้ท่านก็จะห่างไกลจากอาการบาดเจ็บจากการนั่งผิดท่านานๆ แล้ว

         หมายเหตุ: ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนทำท่าออกกำลังกายดังที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้แน่ใจว่าท่าทางการ ออกกำลังจะไม่เป็นอันตรายต่อภาวะสุขภาพที่ท่านเป็นอยู่ และควรใช้ความระมัดระวังในการทำท่าออกกำลังกาย โดยให้ทำท่าต่างๆ อย่างช้าๆ และไม่ทำท่าเหยียดยืดที่รุนแรงหรือมากเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกได้
1 2