งานแพทย์แผนไทย และคลินิคกัญชาทางการแพทย์ เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไป นวดและประคบตามปกติ งดอบไอน้ำสมุนไพร 📌ในเวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องจุดบริการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ขอเผยแพร่ประกาศและแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกณฑ์การจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2565

ขอเผยแพร่ประกาศและแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกณฑ์การจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2565

1 2 3 57