ขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนปีงบประมาณ 2567 คปสอ.เจริญศิลป์

ขอเผยแพร่รายงานผลประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอเจริญศิลป์ เพื่อร่วมจัดทำแผนงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินโครงการผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันฯ

1 2 3 70