ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน รพ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน รพ.เจริญศิลป์

เผยแพร่แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน รพ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่ยมสภาพ สูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรฯ ปีงบประมาณ 2566 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปรผลชนิด ๑๒ Leads จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง1

ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

1 2 3 64