ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

sell-420x140

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

sell-420x140

รายงานผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561

sell-420x140