ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ถึง 27 ธันวาคม 2560  กรอกใบสมัครได้ที่ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์