ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน Walk in วัคซีนเข็มที่ 3 “Moderna/Pfizer” ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 11.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลเจริญศิลป์

1 2 3 11