****รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ******

25122016114805-งานทำที่บ้าน

ด้วยทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ เข้าทำงานในโรงพยาบาลเจริญศิลป์จึงขอประกาศรับดังต่อไปนี้

  1. พยาบาลวิชาชีพ  2 อัตรา
  2. พนักงานพัสดุ     1 อัตรา
  3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  2 อัตรา

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ในวัน/เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม  2561 ถึง 24 พฤษภาคม 2561  รายละเอียดต่างๆ ที่นี่