คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง ห้ามเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดสกลนคร ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อทุกชนิด