ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ วงเงินร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2566 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร