ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน ชั่งน้ำหนัก BMI พร้อมระบบข้อมูล จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่แผนจัดซื้อชุดเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน ชั่งน้ำหนัก BMI พร้อมระบบฐานข้อมูล จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปลผลชนิด 12 Leads จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ระบบออนกริด ขนาด ๒๐ KW. ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร