ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ระบบออนกริด ขนาด 20 KW.ระบบไฟฟ้า 3 เฟสฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด 12 ลีด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
1 2 3