ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วย(ผู้ป่วยนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องประชุมและกายภาพบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ระบบออน กริด ขนาด 20 KW. ระบบไฟฟ้า 3 เฟส (ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบออนกริด (นำเข้าสู่ระบบ) ขนาด 20 กิโลวัตต์พีค ไฟฟ้า 3 เฟส (Solar Cell On Grid System In Put 20 KWpeak Three Phase) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์การติดตั้งพร้อมรับประกัน)