ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จากงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จากงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ