ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา