ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด 12 ลีด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา