ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ระบบออนกริด ขนาด 20 KW.ระบบไฟฟ้า 3 เฟสฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา