ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ