ประกาศเรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สามารถทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

หรือ http://charoensinhos.go.th/ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน สำหรับ รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศประกวดราคาฯครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการฯปี62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก (งบค่าบริการฯร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1 2 3