โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

1.โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้ทำผิดวินัยและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2564

2.สรุปโครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนปีงบประมาณ2564

3.โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอเจริญศิลป์ ปี2564

6.อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (re accreditation 2)ตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *